Auteursrecht

Copyright © DuoPics - Alle rechten voorbehouden.
Alle foto’s, teksten, afbeeldingen en illustraties op deze site zijn eigendom van DuoPics en auteursrechtelijk beschermd.

Het is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DuoPics deze te kopiëren, te downloaden, te reproduceren, te manipuleren, op te slaan in een te downloaden formaat, te projecteren of openbaar te maken op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. DuoPics hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen. DuoPics is niet verantwoordelijk voor eventueel foutieve of verouderde informatie op deze site en kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor enige schade die zou voortvloeien uit het doorklikken naar andere websites of informatiebronnen waarnaar de eigen website verwijst, en/of bestanden die kunnen worden gedownload van deze en/of andere site’s.

Neem contact op met DuoPics indien u graag gebruik wil maken van één van de op deze site getoonde foto’s, teksten, afbeeldingen en/of illustraties.

DuoPics

 .